REGULAMENT Concurs “Daca faci parte din comunitatea utilizatorilor WizPro, poti castiga o excursie de vis la New York!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

Organizatorul concursului “Poti castiga un weekend de vis la New York daca faci parte din comunitatea WizPro!” (denumit in continuare “Concurs”) este S.C. Wizrom Software SRL (denumit in continuare „Organizatorul”), reprezentata legal de catre domnul Adrian Bodomoiu, in calitate de Director General, cu sediul in Bucuresti, Str. Tipografilor nr. 11-15 Tronson A2, Etaj 1, Sector 1, avand cod unic de inregistrare RO6549661, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul Comertului J40/21201/1994, avand contul bancar RO71 ABNA 4100 2641 0006 4935 deschis la RBS Bank Romania, telefon +40 742 035 496, fax 021. 213 180 266, e-mail office@wizrom.ro.
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe website-ul Wizrom, wizrom.ro. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel puţin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comericializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
Concursul este organizat şi se desfaşoara pe intreg teritoriul Romaniei, online pe website-ul Organizatorului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
3.1. Concursul se desfaşoara pe parcursul a 5 saptamani, cu incepere la data de 30 martie 2012, ora 00:00 şi se va desfaşura pana la data de 4 mai 2012, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”).
3.2. Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei Concursului, indeplinirea condiţiilor menţionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.wizrom.ro.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
4.1. Concursul este adresat persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţa in Romania, reprezentanti ai unei companii care este client Wizrom si utilizeaza solutia WizPro, beneficiind la data inceperii prezentului Concurs de un contract de service activ.
4.2. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum şi rudele de gradul I şi finii acestora pana la gradul II inclusiv.
4.3. Participantul la aceast Concurs trebuie sa fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail si un reprezentant autorizat al unei companii care foloseste solutia WizPro in perioada Concursului. "Posesor legal" este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinţa o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizaţie (firma, instituţie etc.) care are dreptul sa creeze şi sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.
4.4 Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie sa trimita pe adresa de e-mail concurs@wizrom.ro, in perioada 30 martie – 4 mai 2012 un eseu de maxim 250 de cuvinte (in limba romana sau limba engleza) in care sa descrie felul in care utilizeaza sau a implementat o funcţionalitate WizPro in mod creativ.
Participantul va participa la prezentul Concurs luand la cunostinta si insusindu-si conditiile mai sus mentionate.
SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:
5.1. In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera o excursie de o excursie cu durata de 4 zile/3 nopti, pentru 2 persoane la New York in perioada mai-iunie 2012 (care include costurile de transport, transfer in New York, cazare la hotel de 4*cu mic dejun, transfer privat aeroport – hotel – aeroport; bilet de avion cu toate taxele incluse), respectiv o tableta Noul iPad 16GB cu Wi-Fi si 4G si un telefon mobil iPhone4S 16GB, reprezentand premiile pentru locul 1, 2 si respectiv 3 din participantii la concurs. Valoarea totala a premiilor este de 3.950 Euro (inclusiv TVA).
5.2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor.
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:
6.1. Concursul se desfaşoara numai online, prin trimiterea eseurilor prin e-mail.
6.2. Inscrierea in Concurs se realizeaza astfel:
a) Realizarea de catre un membru al unei companii care utilizeaza WizPro a unui singur material de tip text de maxim 250 cuvinte in care sa descrie intr-un mod creativ si original felul in care utilizeaza sau a implementat o functionalitate a solutiei WizPro.
b) Trimiterea acestui eseu pe e-mail la concurs@wizrom.ro, in perioada 30 martie – 4 mai 2012.
Nota: Atunci cand inscrie orice material in concurs, participantul işi asuma raspunderea pentru respectivul material din punctul de vedere al drepturilor de proprietate intelectuala.
c) Materialul este verificat dupa primirea sa si in cazul in care nu respecta regulamentul concursului, va fi respinsa inscrierea.
d) Din partea unei companii pot fi inscrise oricate materiale redactate de catre membrii diferiti ai echipei.
e) Pentru a fi validata participarea la Concurs, persoana care a trimis eseul va trebui sa fie validata ca membru al echipei de catre reprezentantul legal al companiei care utilizeaza WizPro.
f) Pentru a participa la prezentul Concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca toate condiţiile de mai sus.
6.3. Desemnarea castigatorilor se realizeaza prin tragerea la sorti a a tuturor participantilor validati, care au indeplinit toate criteriile de la punctele 6.1 si 6.2.
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:
Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 10 mai 2012, la sediul Wizrom din strada Tipografilor nr. 11-15, Cladirea S Park, intrarea 2 Parter, sector 1, Bucuresti, in prezenta reprezentantilor Wizrom si a participantilor care au intrat la tragerea la sorti si care accepta invitatia Wizrom de a participa la ceremonia de extragere si premiere.
Dupa alegerea si anuntarea oficiala a castigatorilor pe www.wizrom.ro, acei castigatori care nu au participat la ceremonia de extragere si premiere vor fi contactati pentru a agrea adresele de livrare a premiilor.
In termen de 48 ore de la trimiterea notificarilor asupra caştigarii premiului, caştigatorii comunica toate detaliile cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului. In cazul in care un caştigator nu raspunde la mesajului primit de la Organizator in termenul stabilit, sau in cazul in care acesta nu ofera in raspunsul sau o adresa valida la care Organizatorul sa poata expedia premiul, acesta va fi invalidat şi premiul nu va fi acordat.
Premiile constand in tableta Noul iPad 16GB cu Wi-Fi si 4G si telefonul mobil iPhone4S 16GB (locurile 2 si 3 din participantii la concurs) vor fi trimise de catre Organizator castigatorilor prin posta rapida, in perioada 11 – 28 mai 2012.
Premiul constand in excursia la New York va fi trimis castigatorului sub forma unui voucher in perioada 11 – 28 mai 2012 cu explicarea datelor la care va trebui sa confirme data de plecare si numele direct catre agentia de voiaj.
In cazul in care numarul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise in secţiunea 8 va fi mai mic decat numarul premiilor alocate pentru acest Concurs, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.
SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE:
8.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ condiţiile descrise in secţiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului oficial al Concursului.
De asemenea, in momentul recepţiei premiilor, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul);
8.2. Contestaţii:
Contestaţiile cu privire la numarul de puncte se pot face in 12 de ore de la data afişarii numelor caştigatorilor pe site. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@wizrom.ro şi va cuprinde in mod obligatoriu:
i) numele, compania din care face parte, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestaţia;
Contestaţiile se vor soluţiona in termen de 12 ore de la data primirii.
SECŢIUNEA 9. INMANAREA PREMIILOR:
Inmanarea premiilor caştigatorilor se va face prin poşta, cu confirmare de primire, in maxim 20 de zile lucratoare de la data publicarii listei complete de caştigatori pe site.
SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII:
10.1. Postarile inscrise inainte sau dupa perioada menţionata in Regulament, in Secţiunea 3, nu se iau in considerare.
10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile / disfunctionalitatile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfaşurare a Concursului.
10.3. Organizatorul nu işi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde calitatea de membru al echipei companiei care utilizeaza WizPro pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.
SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE:
11.1. Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa reţina şi sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de catre caştigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a caştigatorului
SECŢIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:
12.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terţi cu excepţia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
12.2. Organizatorul le poate solicita Castigatorilor consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres in acest sens, Participanţii caştigatori vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de obtinerea acestui acord.
In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
12.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
12.4. Participantii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Wizrom Software SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Tipografilor, nr. 11-15 Tronson A2, Etaj 1, Sector 1.
12.5. Doar castigatorilor li se vor solicita adresele de corespondenta pentru expedierea premiilor.
12.6. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.
SECŢIUNEA 13. LITIGII:
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
SECŢIUNEA 14. FORŢA MAJORA:
14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundaţii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
14.2. Daca o situatie de forţa majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 NCC C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina www.wizrom.ro , in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
SECŢIUNEA 15. ANUNŢAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:
15.1. Lista castigatorilor premiilor rundelor concursului cu numele acestora si premiul castigat va fi publicata pe site-ul www.wizrom.ro in data de 11 mai 2012.
SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PROMOTIONAL:
Regulamentul Oficial al Concursului “Poti caştiga o excursie de vis in New York daca faci parte din comunitatea WizPro!” este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.wizrom.ro
Organizator
ACT ADITIONAL NR. 1 / 24.04.2012
la Regulamentul Oficial al concursului “Daca faci parte din comunitatea utilizatorilor WizPro, poti castiga o excursie de vis la New York!”

Prin prezentul act additional, Regulamentul Oficial al concursului “Daca faci parte din comunitatea utilizatorilor WizPro, poti castiga o excursie de vis la New York!”, se modifica in felul urmator:

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII – se va introduce un nou articol si va avea urmatorul continut:

10.1. Postarile inscrise inainte sau dupa perioada menţionata in Regulament, in Secţiunea 3, nu se iau in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile / disfunctionalitatile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfaşurare a Concursului.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde calitatea de membru al echipei companiei care utilizeaza WizPro pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

10.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatia in care castigatorul excursiei la New York nu va obtine in timp util viza necesara calatoriei in Statele Unite ale Americii. Procedurile și cheltuielile directe sau indirecte legate de obținerea vizei de calatorie cad exclusiv in sarcina castigatorului. Organizatorul va asigura atat castigatorului cat si insotitorului acestuia cate o scrisoare adresata Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, ce va contine o solicitare de inlesnire in vederea obtinerea vizei turistice pentru SUA. De asemenea, Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului si a insotitorului acestuia, in vederea obtinerii vizei: bilete de avion, voucher cazare, un document ce atesta calitatea de castigator al concursului WizPro, respective de client al companiei Wizrom.

Restul prevederilor din Regulament raman neschimbate.

Organizator