Cine depune declaratia D205 pentru anul 2016?

image-2017-01-2-21505891-70-d205-nu-mai-declara-veniturile-din-salarii

A. Potrivit prevederilor art.132 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din pensii, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9), care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

 

 B. Potrivit ordinului OPANAF 3695, privind completarea si depunerea formularului 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc şi castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”:

 1. Declaratia se completeaza şi se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii și virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:

 a) venituri din dividende;

b) venituri din dobanzi;

c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

d) venituri din premii;

e) venituri din jocuri de noroc cu impunere finala;

f) venituri din alte surse.

 2. Declaratia se depune și de organizatorii/platitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii autoadministrata, pentru urmatoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligatia calcularii, retinerii și virarii impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare:

a) caştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

b) venituri din jocuri de noroc la distanta şi festivaluri de poker.

 

 Declaratia se completeaza şi se depune anual pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.